menu_left Home menu_right
Služby
Daňová přiznání
SVJ
Školení
Kontakt
menu_bottom

p1
V této sekci naleznete kompletní nabídku mých služeb. Nabízím i možnost individuální nastavení podle Vašich potřeb.

Nabídka služeb platí pro oblast Beroun, Liberec, Praha a okolí.
p2
Design by Ossoba Studio
CITUM
vertical line

Služby

Vedení účetnictví

Nabízím komplexní vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a daňové evidence. Samozřejmostí je i zastupování při kontrolách z Finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

Součástí služby je:
- zpracování účetnictví, daňové evidence
- roční účetní závěrka (inventarizace účtů)
- roční účetní uzávěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, daňové přiznání k dani z příjmu,   příloha k účetní závěrce)
- přiznání k dani z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení
- zastupování klienta při kontrolách
- zpracování statistických výkazů a komunikace s Českým statistickým úřadem

Účetní poradenství

Nabízím pomoc s běžnými i komplikovanějšími účetními otázkami, ať již jednorázově nebo formou dlouhodobé spolupráce. V případě potřeby spolupracuji i s daňovými poradci a mohu zajistit i jejich stanovisko k problematice z pohledu daňových zákonů.

Zpracování mezd

Nabízím pečlivé zpracování Vaší mzdové agendy.

Součástí služby je:
- kompletní zpracování mezd
- vedení personální evidence
- měsíční přehled mezd, měsíční přehledy SP a ZP, výplatní pásky
- roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků
- zpracování ročního vyúčtování daně zálohové a srážkové ze závislé činnosti a funkčních   požitků
- přihlášení a odhlášení zaměstnanců na České správě sociálního zabezpečení a   zdravotních pojišťovnách
- zpracování evidenčních listů důchodového pojištění ( ELDP )
- asistence a zastupování při kontrolách

Bytová družstva, Společenství vlastníků jednotek

Nabízím pečlivé vedení podvojného účetnictví a všech potřebných agend souvisejících se správou domu.

Součástí služby je:
- zpracování podvojného účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002
- účetní závěrka (inventarizace účtů)
- účetní uzávěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce)
- zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (u SVJ pouze v případě   příjmů jež podléhaji zdanění u SVJ)
- předkládání přehledů dle zadaných požadavků
- evidence jednotlivých bytových jednotek a nebytových prostorů, družstevníků, vlastníků
- evidence měsíčních předpisů záloh na správu domu a služby související s užíváním bytu   a společných prostor, nebytového prostoru dle příslušných ustanovení, stanov,   rozhodnutí
- evidence a kontrola plateb od družstevníků, vlastníků, příprava podkladů pro urgence   plateb
- evidence členských vkladů u bytových družstev
- zpracování ročního vyúčtování záloh a vyúčtování dlouhodobé zálohy na opravy domu
- možnost účasti na členských schůzích a jednáních shromáždění
- vedení mzdové a personální evidence
- zpracování ročního vyúčtování daně zálohové a srážkové ze závislé činnosti a funkčních   požitků
- asistence a zastupování při kontrolách

V případě potřeby zajistím i technickou správu nemovitosti.

 

 

Home | Služby | Daňová přiznání | SVJ | Školení | Kontakt
© 2017 Citum
Service provided by FreeWebTemplates.com
Get free web design, web templates, web layouts, url redirection, contact forms, guestbooks, and other website tools and resources!